Автоматизирайте процесите в своята офис сграда и спестете ненужния разход на електроенергия с Shelly.

Умнa сграда

„Умна сграда“ е автоматизирана система за дистанционно управление с отдалечен достъп – през мобилния телефон, следяща автоматизираните процеси. Умната система свързва помежду си всички уреди и устройства в сградата като те могат да бъдат разглеждани по отделно или свързани в по-големи групи. По този начин е възможно автоматизиране на техните процеси според личните предпочитания и график или в зависимост от час, ден от седмицата, изгрев/залез, ниво на осветеност и други специфични сценарии. А също така анализ и контрол на разхода на електроенергия цялостно и по отделни кръгове. Смарт инсталацията на Shelly позволява контрол на сигурността, температурата, осветлението, както и всички останали електрически уреди изцяло дистанционно и от всяка точка на света.

Автоматизирайте дейността на

Разход на електроенергия
Нива на температура
Гаражни врати и контрол на достъпа
Влажност
Засечено движение
Наличие на газ

Бъдете винаги информирани за състоянието на своята умна сграда, както и за настоящите събития в нея.

През мобилното приложение Shelly Cloud създайте персонализирани графици и сценарии, които да активират или прекъсват работата на осветителните тела и/или електрическите уреди във вашата умна сграда. При предварително зададени критерии, системата на Shelly може да информира потребителя за наличието на дадено събитие и едновременно с това да предизвика автоматичното активиране на действието на друго Shelly устройство, което е предварително зададено да извърши действие в случай на първоначалното събитие.

Устройствата Shelly могат да бъдат настроени да активират различни персонализирани сцени въз основа на час, светлина или различни действия.

Примерни схеми за свързване на Shelly устройства.