Shelly ще ви помогне да създадете комфортен умен дом, който следва вашите график и предпочитания.

Умен дом

„Умен дом“ е автоматизирана система за дистанционно управление на дома с отдалечен достъп – през мобилния телефон. Умната система свързва помежду си всички уреди и устройства в дома като по този начин води до автоматизиране на техните процеси според личните предпочитания и график или в зависимост от час, ден от седмицата, изгрев/залез, ниво на осветеност и други специфични сценарии. Smart Home инсталацията позволява на потребителя да контролира сигурността, температурата, осветлението, както и всички останали електрически уреди изцяло дистанционно и от всяка точка на света.

Автоматизирайте дейността на

Нива на температура
Разход на електроенергия
Състояние на врати и прозорци
Влажност
Засечено движение
Наличие на газ

Бъдете винаги информирани за състоянието на своя умен дом, както и за настоящите събития в него.

През мобилното приложение Shelly Cloud създайте персонализирани графици и сценарии, които да активират или прекъсват работата на осветителните тела и/или електрическите уреди вкъщи. При предварително зададени критерии, системата за умен дом на Shelly може да информира потребителя за наличието на дадено събитие и едновременно с това да предизвика автоматичното активиране на действието на друго Shelly устройство, което е предварително зададено да извърши действие в случай на първоначалното събитие.

Устройствата Shelly могат да бъдат настроени да активират различни персонализирани сцени въз основа на час, светлина или различни действия.

Примерни схеми за свързване на Shelly устройства.