Форма за записване за обучение:

ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ ПО ИЗПОЛЗВАНЕ НА SHELLY УСТРОЙСТВА

Възможните слотове за презентация и обучение са следните:

За любители на Shelly устройства, електротехници и за хора с добри познания по електротехника.
Седмично, всеки петък от 14.00 до 16.00

    *
    *
    *